Empreses

 

 

  • Altes i baixes d’activitat.

  • Legalització d’indústries.

  • Expedients de qualificació empresarial.

  • Certificats en registres públics.

  • Tramitació de plans d’empreses.

  • Estudis de viabilitat.

  • Tràmits en el Registre d’Empreses Acreditades.

  • Tramitació d’escriptures de constitució.

  • Modificació d’estatuts.

  • Tràmits en registres mercantils i civils.