Història del despatx

 

 

Viñes Assessors, S.L. és una assessoria-consultoria amb més de 68 anys de serveis a particulars i petites i mitjanes empreses del que avui es coneix geogràficament com a Terres de l’Ebre i territoris adjacents.

Va ser fundada per En Francesc Viñes Gombau (Intendent Mercantil-Advocat), persona d’una elevada formació acadèmica i professional, estudiant incansable, amb una capacitat de treball encomiable i obertura cara als nous reptes socials i tecnològics, de tracte afable i al servei de tots els seus conciutadans des de les diferents entitats i associacions que va presidir o col·laborar.

Malauradament traspassat l’any 1984, han estat els seus descendents, juntament amb la professionalitat dels seus fidels col·laboradors, col·laboradors formats i impregnats del seu tarannà, els que seguint els principis del seu fundador han dirigit els despatx fins al dia d’avui, sense oblidar en cap moment l’esperit de servei als clients, adaptant-se a la complexitat que avui en dia comporta donar un servei d’assessorament o consultoria, utilitzant per a aquest fi totes les eines que la tecnologia ha anat, al llarg dels anys, posant a les nostres mans, des del primer ordinador mono lloc (HP250) adquirit l’any 1978 fins a la utilització de servidors i treballs en xarxa o cloud d’avui dia, o des dels repertoris de legislació o jurisprudència d’Aranzadi fins a les bases de dades amb sistemes de cerca basades en intel·ligència artificial.

Avui dia ja estem preparant la tercera generació per tal d’agafar el relleu en la confiança de que sabran adaptar-se a aquest món canviant i que ens porta cap a una economia disruptiva, paradigma de l’evolució de la societat i per tant, dels hàbits de les persones i empreses i de la forma d’interrelacionar-se entre si. Els nostres professionals estan, avui dia, preparats per atendre de forma personalitzada qualsevol necessitat que sorgeixi en la seva empresa i buscar la solució adequada per a cada cas, però sense deixar de banda els principis que en el seu dia van presidir, per educació i formació, la tasca iniciada pel nostre antecessor i fundador Francesc Viñes Gombau “Paco Viñes”.