Laboral

 

 

  • Assessorament per a empreses.

  • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.

  • Contractació laboral.

  • Assistència i representació a la Inspecció de Treball.

  • Expedients de regulació d’ocupació.

  • Representació en els contenciosos laboral CMAC o en Magistratura.

  • Tramitació d’expedients d’invalidesa, de jubilació, d’estrangeria, etc.

  • Altes, baixes i variacions d’autònoms.

  • Capitalització de l’atur.

  • Altes d’empreses i obertures de centres de treball.